Thuận buồm xuôi gió

Tranh được làm bằng Gỗ Hương dát vàng 24K
Kích thước: 197*47*4,5

Danh mục: